Utrecht Gender Divers

Nieuwe Regenboogagenda Utrecht

‘Veelzijdig en genderdivers’

Waarom is die Regenboogagenda belangrijk voor de emancipatie van transgenders in onze stad en regio? We praten je even bij.

Roze stembusakkoord

De Regenboogagenda 2019-2022 is opgesteld door de gemeente onder leiding van Linda Voortman, wethouder emancipatie. De basis ligt in het roze stembusakkoord waarbij veel politieke partijen zich al uitspraken voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). En natuurlijk in de eerdere Regenboogagenda uit 2016. De gemeente Utrecht is bovendien een van de ruim 40 gemeenten met een dergelijke agenda, als onderdeel van landelijk emancipatiebeleid.

Stadsgesprek

In oktober 2018 vond een gesprek plaats in het Utrechtse stadskantoor waar ideeën werden verzameld en besproken. Ook leden van Utrecht Divers namen daaraan deel. En nu ligt er een actieplan om de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid te vergroten van LHBTI’s in Utrecht. De uitvoering zal kritisch worden gevolgd door de adviescommissie LHBTI.

Noodzaak

Waarom is zo’n agenda eigenlijk nodig? De sociale acceptatie van LHBTI’s neemt toe, onze zichtbaarheid ook. Neem de nieuwe serie Hij is een Zij. Dat is mooi, maar ondertussen worden transgenders nog steeds vaker dan anderen gepest en uitgesloten, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (2018). We hebben in Utrecht liefst twee transgenders in de gemeenteraad, maar dat betekent nog niet dat genderdiversiteit heel gewoon is en overal wordt geaccepteerd.

Vernieuwing

De nieuwe Regenboogagenda richt zich op alle domeinen waar emancipatie belangrijk is: school, sport, zorg en welzijn, veiligheid. Maar ook op de gemeente zelf als dienstverlener en werkgever. En daarbij is steeds ook specifieke aandacht voor genderdiversiteit en dus transgenders nodig. Er is bijvoorbeeld een online training ontwikkeld voor baliemedewerkers hoe ze goed kunnen omgaan met cliënten die transgender zijn. Het is wel de vraag hoe de voorgenomen extra inzet op veiligheid (Safe Streets)

ook transgenders gaat bereiken en hoe dat gaat landen in wijken.Het is dus goed dat de voortgang en de resultaten van alle plannen worden bijgehouden door de adviescommissie LHBTI.

Nieuwsgierig geworden?

Er is nog plaats in de adviescommissie. Wil jij daaraan deelnemen namens Utrecht Divers?

Ben je een avond per maand beschikbaar? En heb je een hart voor de emancipatie van transgenders?

Neem dan contact met ons op: info@genderdivers.nl